Pagdating ni carlos maria dela torre Sex chat greece pinay chatroulette

posted by | Leave a comment

Sagot 1: Bago dumating ang mga Espanyol, matiwasay ang pamumuhay ng mga mamamayan , maayos ang kalakalan at may sapat na yaman at ari-arian na tangan ang bawat isa . Sagot 2: ( Kailangang isagot dito ang di mabilang na pang- aabuso at di makatarungang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas .) Tanong 3: Ano ang magiging kalagayan nito sa hinaharap ?

Sagot 3: ( Kailangang isagot dito na isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa mamamayan kung sila'y magsasasama-sama at magtutulungan upang tuldukan na ang kasamaan ng Espanya .)Organisasyong pampulitika Posisyon Pangalan Supremo Deodato Arellano Comptroller Andres Bonifacio Piskal Ladislao Diwa Kalihim Teodoro Plata Ingat-Yaman Valentin Diaz Matapos ang pagkakatatag ng Katipunan , isang konseho naman ang kanilang binuo at tinawag nila itong Kataastaasang Sanggunian .

Ang Kartilya ang naging opisyal na talaan ng alituntunin ng Katipunan .

Pagsapi Bago mapabilang sa samahan ang sinuman , ilang katanungan muna ang kailangan nilang masagot na dapat ay naaayon sa nais marinig ng mga Katipunero : Tanong 1: Ano ang kalagayan ng bansa noong sinaunang panahon ?

Panganiban ay namatay Nasiraan na sila ng loob nang ipatapon sa Dapitan si Dr. La Liga Filipina Salawikain o motto: “ Unus instar omnium ” o “Isa Tulad ng Lahat ” Isang kapisanang sibiko at nakasaad sa Saligang -Batas nito ang pagtatag ng : Kataastaasang Konseho (Supreme Council) para sa buong bansa Konsehong Panlalawigan (Provincial Council) para sa bawat lalawigan at ang; Konsehong Popular (Popular Council) para sa bawat bayan .

K – ataastaasang K – agalang – galang K – atipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK)Pagkatatag ng samahan Noong 3 Hunyo 1892, sa pagdating ni Jose Rizal sa Pilipinas matapos ang kanyang paglalakbay sa Europa, kanyang itinatag ang La Liga Filipina.

Hangad ng mga Katipunero ang tuluyang pagkawala ng Pilipinas sa burukrasyang Espanyol at pagtatatag ng estado na pamumunuan ng mga katutubo .

Naniniwala din sila na ito'y makakamit lamang sa pamamagitan ng isang madugong himagsikan .

Ipinatapon sitya ni Gobernador Despujol sa Dapitan noong Hulyo 17, 1892.

KATIPUNAN Isang lihim na samahan na itinatag noong 1892 upang itaguyod ang kaisipang maka-bayan at rebolusyonaryo sa mga Pilipino.

Leave a Reply

how to not care about dating